Kursy G2 – ciepłownicze

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło, oraz inne urządzenia energetyczne.

  1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
  2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
  3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
  4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW;
  5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW;
  6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
  7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
  8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
  9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
  10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;
Wszystkie prawa zastrzeżone. 
AWK GROUP. 
Polityka prywatnościPolityka CookiePolityka Prawna
Hosting by Devdoit
phone-handset