Kursy G3 - gazowe

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
  1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
  2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczanie gazu, rozprężanie i rozlewanie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie;
  3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
  4. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukujące, stacje gazowe);
  5. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 Mpa (gazociągi, stacje gazowe, tłoczenie gazu);
  6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
  7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
  8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
  9. Turbiny gazowe;
  10. Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
Wszystkie prawa zastrzeżone. 
AWK GROUP. 
Polityka prywatnościPolityka CookiePolityka Prawna
Hosting by Devdoit
phone-handset