Kurs operatora podestów ruchomych

Dla kogo kurs?

Nożycówki i zwyżki są powszechnie stosowane w pracach wysokościowych i budowlanych. Wykorzystuje się je m.in. podczas montażu instalacji elektrycznych, banerów, klimatyzacji, systemów wentylacyjnych, w pracach konstrukcyjnych i w wielu innych przypadkach. Z tego względu, umiejętność obsługi tych urządzeń jest przydatna w różnorodnych branżach. Posiadając uprawnienia na podesty ruchome, znajdziesz zatrudnienie przy wielu pracach specjalistycznych i instalacyjnych, prowadzonych na wysokościach.

By zdobyć niezbędne uprawnienia, musisz zdać egzamin, organizowany przez Urząd Dozoru Technicznego, a nasze kursy skutecznie przygotują Cię do niego!

Charakterystyka kursu

Nasze kursy są zgodne z programem UDT i szczegółowo omawiają wszelkie zagadnienia, niezbędne do zdania egzaminu na operatora. Podczas szkolenia, zdobędziesz zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Dysponujemy zwyżkami i nożycówkami, które są dostępne dla kursantów zarówno podczas zajęć, jak i w czasie egzaminu.

Podczas szkolenia przekazane zostaną Ci informacje na temat:

  • przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej,
  • przepisów i regulacje, dotyczących urządzeń podlegających UDT,
  • rodzajów i budowy urządzeń, podlegających UDT, z uwzględnieniem ich właściwości nośnych,
  • właściwości fizykochemicznych uciągów, lin i łańcuchów urządzeń,
  • obowiązków operatora podestu ruchomego przed rozpoczęciem pracy, w jej trakcie i po jej zakończeniu.

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego operowania podestami oraz uzyskanie uprawnień do pracy jako operator.

Dodatkowe informacje

  • W cenie kursu zajęcia teoretyczne, praktyczne, materiały szkoleniowe.
  • Podczas kursu na operatora podestów zdobędą Państwo uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego, które honorowane są przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej.

Kurs przygotowuje teoretycznie i praktycznie do zdania egzaminu przed komisją UDT.

Wszystkie prawa zastrzeżone. 
AWK GROUP. 
Polityka prywatnościPolityka CookiePolityka Prawna
Hosting by Devdoit
phone-handset