Kurs Operatora suwnicy IS IIS

Kurs obsługi suwnicy, wciągników i wciągarek ogólnego lub specjalnego przeznaczenia

Zatrudnienie w branży budowlanej czy szeroko rozumianym przemyśle wymaga zdobywania odpowiednich certyfikatów i zaświadczeń, które otwierają nowe perspektywy zawodowe i pozwalają efektywnie realizować powierzone zadania. Nad bezpieczeństwem w tym zakresie czuwa UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego, który od lat specjalizuje się w przyznawaniu uprawnień dotyczących m.in. obsługi żurawi czy wózków widłowych.

Definicja

Suwnica - urządzenie w którym urządzenie chwytające jest podwieszone do wciągarki przejezdnej, wciągnika lub żurawia przemieszczających się po moście.

W zależności od typu urządzenia chwytającego wyróżnia się suwnice: 

 • hakowe, 
 • lejnicze,
 • chwytnikowe, 
 • chwytakowe, 
 • kuzienne, 
 • korytowo – chwytnikowe, 
 • korytowo – chwytakowe, 
 • wsadowe.

W zależności od przeznaczenia:

 • suwnice ogólnego przeznaczenia,
 • suwnice specjalne.

W zależności od sposobu sterowania:

 • suwnice sterowane z kabiny,
 • suwnice sterowane z poziomu roboczego: przewodowo (np. kaseta sterownicza) lub bezprzewodowo (np. zdalnie radiowo).

Wciągarki służą do podnoszenia ładunków w pionie, z możliwością przejazdu lub nie. Wciągniki są to urządzenia do podnoszenia i opuszczania ładunków na określonej drodze, z przejazdem lub bez, w której ładunki mogą być zawieszone przy zastosowaniu różnych urządzeń chwytających. W zależności od przeznaczenia wyróżniamy wciągarki: ogólnego przeznaczenia i specjalne.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego operowania suwnicą oraz uzyskanie uprawnień do pracy jako operator.


Kurs przygotowuje teoretycznie i praktycznie do zdania egzaminu przed komisją UDT 

Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, zdobędą Państwo uprawnienia ważne na 5 lub 10 lat w zależności od rodzaju suwnicy. Uprawnienia są honorowane przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. 
AWK GROUP. 
Polityka prywatnościPolityka CookiePolityka Prawna
Hosting by Devdoit
phone-handset